ការបន្លំបោកប្រាស់សាធារណៈជន និងវិនិយោគិន ពីជនខិលខូចតាមរយៈការក្លែងបន្លំផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ន.ម.ក

ការបន្លំបោកប្រាស់សាធារណៈជន និងវិនិយោគិន ពីជនខិលខូចតាមរយៈការក្លែងបន្លំផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ ន.ម.ក ជាអំពើមានចេតនាទុច្ចរិតចំពោះវិស័យមូលបត្រទាំងមូល។ យើងទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមចែករំលែកសារពីនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា ដើម្បីជៀសវាងពីអំពីទុច្ចរិតណាមួយពីជនខិលខូច។ Scammers who have faked Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) Facebook page is an act of fraud to public and investors. We shall share the notification from SERC to remind public and investors to be more cautious from those scammers. Source:www.serc.gov.kh/khmer/m80.php?pn=8&no=14    

Cambodia Securities Plc. has collaborated with Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc. to launch Cambodia’s first venture capital fund.

Cambodia Securities Plc. and Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc. have extensive experience in both local and international investment instruments. Their business philosophy is based on national interests and growth, followed by the interests of enterprises. As a result, they collaborate to introduce various investment opportunities with venture capital as their primary focus. Cambodia’s overall…

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SIGNING CEREMONY BETWEEN CAMBODIA SECURITIES PLC. AND CEO MASTER CLUB PLC.

On Monday, April 11, 2022.  Cambodia Securities Plc. and CEO Master Club Investment Plc. signed a Memorandum of Understanding for the main purpose of promoting cooperation between the two companies to raise awareness of investment and fundraising options for members and business partners of both companies.   Cambodia Securities Plc. is a fully-licensed securities firm…

SERC prods CGCC, CGIF to team up, lift bond market

SERC director-general Sou Socheat. Capture by: Heng Chivoan The Securities and Exchange Regulator of Cambodia (SERC) has asked Credit Guarantee Corporation of Cambodia Plc (CGCC) and trust fund Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) to work together to enhance the credit guarantee mechanism and develop the domestic bond market. SERC director-general Sou Socheat told The…

Cambodia officially launches multilateral financial cooperation and the establishment of first investment bank business service – Cambodia Securities Plc.

(L to R) Founder of CHENG FUNG GROUP and Managing Director of Cambodia Securities Plc. Madam Buth Kerady, with H.E. Madam Men Sam An, Deputy Prime Minister and Minister of National Assembly-Senate Relations and Inspection and H.E. Dr Thong Khon, Minister of the Ministry of Tourism. Cambodia Securities carries the mission of national development in…

A New Investment Consulting – Cambodia Securities

A new investment consulting firm based in Phnom Penh and targeting Cambodian and international companies launched. Cheng Fung Investment specializes in the real estate, hospitality and finance sectors, providing advice on investment, management and marketing for clients as varied as hotels, restaurants, real estate developers, construction companies, banks, microfinance organizations and insurance companies. Buth Kerady,…