ក្រុមហ៊ុនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនៃការអភិវឌ្ឍជាតិ និងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ហើយនឹងដើរតួជាស្ពានផ្សារភ្ជាប់វិស័យមូលធនអន្តរជាតិ បទពិសោធន៍នៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម អភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន សមាហរណកម្មធនធាន និងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មដែលប្រទេសជាតិត្រូវការ។

តម្រូវការនាំចូល និងការនាំចេញធនធានរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ។

ទីផ្សារមូលធនគឺជាឱកាសនៃសេដ្ឋកិច្ច និងជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាស។ ក្រុមហ៊ុននឹងប្រើឧបករណ៍ទីផ្សារមូលធនជាច្រើនប្រភេទដើម្បីជួយដល់ប្រភពទុននិងធនធានអន្តរជាតិ និងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលនយោបាយឈ្នះ-ឈ្នះ ជាមួយកម្ពុជា។ ហើយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ បង្ហាញពីភាពប្រៀបរបស់កម្ពុជាដល់សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថា តាមរយៈទស្សនទាយនេះ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុន នឹងចែករំលែកធនធានអន្តរជាតិជាមួយប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនជាមួយគ្នា។

ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញសិទ្ធិ និងជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រទីមួយនៅកម្ពុជា ដែលមានធនាគារវិនិយោគជាអង្គភាពអាជីវកម្មសំខាន់របស់ខ្លួនហើយផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជំនាញវិជ្ជាជីវៈដូចខាងក្រោម។

ក្រៅពីអាជីវកម្មឈ្មួញជើងសារ យើងក៏នឹងដើរតួនាទីជាធនាគារឯកជនផងដែរ។ ធនាគារឯកជនរួមមានសេវាកម្ម និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ដែលផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនរូបវ័ន្តបុគ្គល ដែលមានទ្រព្យសុទ្ធខ្ពស់នៃធនាគារ Retail Bank ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ វារួមបញ្ចូលនូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនប្រភេទ ហើយផ្តល់ជូននៅក្រោមដំបូលតែមួយ។ សេវាកម្មរួមមានការវិនិយោគ និងការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ សេវាកម្មពន្ធដារ ធានារ៉ាប់រង និងបរធនបាលកិច្ច និងការធ្វើផែនការអចលនទ្រព្យ។

តួនាទី និងមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់យើង

ធនាគារឯកជនរួមមានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទូទៅ ដូចជាគណនីចរន្ត និងគណនីសន្សំ ប៉ុន្តែមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនមួយបន្ថែមទៀតគឺថា៖“ អ្នកចាត់ការទូទៅផ្នែកទំនាក់ទំនង” ឬ “ ធនាគារិកឯកជន ” ត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់។ ធនាគារឯកជនគ្រប់គ្រងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយឡែកៗពីគ្នា ដូចជាការរៀបចំបប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះខ្នាតធំទៅកាន់គ្រប់គ្នា ដូចជាការទូទាត់វិក្កយបត្រ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ធនាគារឯកជនហួសពីស៊ីឌី (CDs) និងប្រអប់ដាក់ប្រាក់សុវត្ថិភាព ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលរបស់អតិថិជន។ សេវាកម្មពិសេសរួមមានយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគ និងការផ្តល់យោបល់ធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រជម្រើស ហិរញ្ញប្ប ទានតាមតម្រូវការ ការរៀបចំផែនការចូលនិវត្តន៍ និងការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិទៅឱ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយ។

ក្រុមហ៊ុនមានក្រុមផ្នែកស្រាវជ្រាវដ៏ខ្លាំងពូកែ ប្រកបដោយការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ការវិភាគឧស្សាហកម្ម ការស្រាវជ្រាវភាគហ៊ុនបុគ្គល និង ការតាមដានពេលវេលាពិតប្រាកដនៃការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗ។ បន្ថែមពីលើការគាំទ្រដល់ តម្រូវការរបស់ធនាគារវិនិយោគ និងការធានាទិញមូលបត្រ ក្នុងពេលតែមួយ ហើយក៏មានគោលបំណងលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ និង ការបញ្ចេញមូលនិធិរបស់យើងផងដែរ។ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះយើងក៏នឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង ដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី ហើយនៅក្នុងនោះដែរ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនៃសាច់ប្រាក់ និងស្ថិរភាពតម្លៃភាគហ៊ុន របស់ក្រុមហ៊ុនដែលយើងបានទទួលធានាទិញ។

យើងនឹងប្រើប្រាស់គុណសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតផលបត្រវិនិយោគ រួមមានមូលនិធិដើមទុន Venture Capital និងមូលនិធិទីផ្សាររូបិយវត្ថុ ដែលជាមូលនិធិសំខាន់ ដែលយើងបានដាក់ដំណើរការនៅដំណាក់កាលដំបូង។ កម្ពុជារក្សាអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបខ្ពស់ ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចបានថមថយយឺតដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏ដោយ ក៏ប្រទេសនេះមិនបានបញ្ឈប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែរ។ នេះបានជួយឱ្យប្រទេសកម្ពុជារៀបចំបានល្អបំផុត។ ជាងនេះទៅទៀត ដោយផ្អែកលើប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍកន្លងមករបស់តៃវ៉ាន់ និងចិនដីគោក បច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការចម្លងនូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នៃតំបន់ទាំងពីរនេះ។ ៥-៨ ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសហគ្រាស។ ភស្តុតាងល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរីកចម្រើនគឺអត្រាការប្រាក់បញ្ញើបច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគារ។ អត្រាការប្រាក់បញ្ញើបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាអាចបង់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ដែលខ្ពស់ជាងធនាគារអន្តរជាតិដែលផ្តោតលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ជាការពិត អត្រាការប្រាក់កម្ចីក៏ខ្ពស់។ ភាគច្រើនគឺជាសហគ្រាស ហើយការពិតដែលថាសហគ្រាសអាចខ្ចីប្រាក់បានក្នុងកម្រិតហិរញ្ញប្បទានខ្ពស់បែបនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបង្ហាញថាសហគ្រាសអាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើន។ ដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចរួមនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្មរបស់កម្ពុជាកំពុងបង្ហាញពីលក្ខខណ្ឌសមស្រប។ ការរួមបញ្ចូលខាងលើនេះ ក្រុមហ៊ុនកំពុងបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិល្អបំផុតរបស់កម្ពុជាដល់វិនិយោគិនអាស៊ី ដោយស្វែងរកផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ការរួមរស់ជាមួយគ្នា និងវិបុលភាពរួម។

តួនាទីនៃសេវាកម្មអាជីពរបស់យើងរួមមានការកំណត់ថាតើការវិនិយោគណាដែលត្រូវធ្វើ ឬចៀសវាងដែលនឹងធ្វើឱ្យកើនឡើងផលប័ត្ររបស់អតិថិជន។ ការស្រាវជ្រាវយ៉ាងហ្មត់ចត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ទាំងឧបករណ៍វិភាគម៉ាក្រូនិងមីក្រូ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការវិភាគស្ថិតិនៃនិន្នាការទីផ្សារទូទៅ ការសម្ភាសន៍ជាមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន និងផ្សេងទៀតដែលនឹងជួយក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជន។ ជាទូទៅយើងនឹងវិនិយោគលើផលិតផលដូចជា មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ចំណូលថេរ អចលនទ្រព្យ ទំនិញ ការវិនិយោគជម្រើសផ្សេងៗគ្នា និងសង្គហៈមូលនិធិ ។

គម្រោងវិនិយោគរួម(ការវិនិយោគដោយផ្ទាល់)

អ្វីដែលយើងគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការគឺមូលនិធិដែលបានចុះបញ្ជីចំនួនពីរ គឺមូលនិធិដើមទុន Venture Capital និងមូលនិធិទីផ្សាររូបិយវត្ថុ។ មូលនិធិទាំងពីរនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីសម្រាប់ជួញដូរ។ លើសពីនេះទៅទៀត ដោយសារតែមូលនិធិដើមទុន Venture Capital ភាគច្រើនគឺជាការវិនិយោគរយៈពេលមធ្យមនិងវែង វានឹងកាត់បន្ថយឆន្ទៈចំពោះវិនិយោគិនក្នុងការវិនិយោគ។ វានឹងមានភាពមិនស្របគ្នាទៅលើតម្រូវការសន្ទនីយភាព ដូច្នេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រើវិធីច្នៃប្រឌិតដើម្បីចុះបញ្ជីមូលនិធិនេះសម្រាប់ការជួញដូរ ហើយរួមជាមួយប្រភពសំខាន់ៗនៃមូលនិធិនៅអាស៊ីដូចជាតៃវ៉ាន់ ហុងកុង និងចិនដីគោក សន្ទនីយភាពរបស់មូលនិធិនឹងប្រែជាល្អបំផុត ប៉ុន្តែវាមិនប៉ះពាល់ដល់សន្ទនីយភាពនៃមូលនិធិនោះទេ។ សារៈសំខាន់នៃការវិនិយោគដើមទុន Venture Capital រយៈពេលវែង។

យើងរៀបចំការធានាទិញគ្រប់ប្រភេទក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម នៃមូលបត្របំណុលនិងមូលបត្រកម្មសិទ្ធថ្មីហើយជួយសម្រួលដល់ការលក់មូលបត្រនិងការរួមបញ្ចូលគ្នា ទាំងការទិញ ការរៀបចំឡើងវិញ ជាឈ្មួញជើងសាក្នុងការជួញដូរមូលបត្រសម្រាប់ទាំងពីរភាគីស្ថាប័ន និងវិនិយោគិនឯកជនទៅលើទីផ្សារមូលបត្រ។ ធនាគារវិនិយោគក៏ផ្តល់ការណែនាំប្រឹក្សាយោបល់ដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ដោយយោងទៅតាមការបោះផ្សាយ និងការដាក់លក់ភាគហ៊ុន។

យើងមានគោលបំណងក្លាយជាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយស្ថាប័នធនាគារធំៗដូចជា ហ្គោលមេនសាក់ម៉ូហ្គែនស្ទែនលី JPMorgan Chase ធនាគារអាមេរិក Merrill Lynch និងធនាគារ Deutsche ។និយាយជាទូទៅយើងនឹងជួយក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុធំៗដែលមានភាពស្មុគស្មាញដោយផ្តល់យោបល់ថាតើក្រុមហ៊ុនមួយមានតម្លៃប៉ុន្មាននិងរបៀបរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងបានល្អបំផុតប្រសិនបើអតិថិជនកំពុងពិចារណាទិញយកការរួមបញ្ចូលគ្នាឬលក់។ យើងក៏នឹងបូករួមបញ្ចូលទាំងការបោះផ្សាយមូលបត្រដែលជាមធ្យបាយបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់អតិថិជន និងការរៀបចំសំនុំឯកសារសម្រាប់និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាដែលចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

សមាជិកក្រុមរបស់យើងសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ដែលជួយដល់សាជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមផ្សេងទៀតក្នុងការរៀបចំផែនការនិងការគ្រប់គ្រងគម្រោងធំៗដោយសន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិការបស់អតិថិជនដោយកំណត់ហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងនេះមុនពេលអតិថិជនបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។ យើងជាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេដែលមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងបរិយាកាសវិនិយោគនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះអាជីវកម្មនិងស្ថាប័ននានាងាកមករកយើងដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាអំពីរបៀបរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍របស់ពួកគេឱ្យល្អបំផុតអាចកែតម្រូវអនុសាសន៍របស់ពួកគេទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

សំខាន់យើងបម្រើជាឈ្មួញកណ្តាលរវាងក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិននៅពេលក្រុមហ៊ុនចង់បោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិឬមូលបត្របំណុល។ យើងក៏ជួយផងដែរជាមួយនឹងការកំណត់តម្លៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលអតិបរមានិងជាមួយនឹងតម្រូវការ។

ការរួមបញ្ចូលគ្នានូវមុខងារវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានធនាគារឯកជន (ការបែងចែកទ្រព្យសកម្ម) ធនាគារវិនិយោគ (ការធានាទិញមូលបត្រ) មូលធនវិនិយោគ (ការជ្រើសរើសគោលដៅវិនិយោគរបស់សហគ្រាសឯកជននិងការគ្រប់គ្រងក្រោយការវិនិយោគ) ។ល។ អង្គភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចរួមរបស់ប្រទេសនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម និង ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ និងប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗនិងមុខងារវិជ្ជាជីវៈផ្សេងទៀត។ សមត្ថភាពដ៏ទូលំទូលាយដែលទទួលបានគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដើរតួជាអ្នកប្រឹក្សាវិនិយោគចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវ លើក្រុមហ៊ុននីមួយៗ។ ក្រុមគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននិងទីផ្សារមូលធននៅតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងញូវយ៉ក។ បទពិសោធន៍ដ៏សំបូរបែបនិងមានតម្លៃទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ និងសាវតាល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សា។