ព័ត៌មាន

null

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា ស៊ីឃ្យួរឹធី ម.ក និង ក្រុមហ៊ុន អេស៊ីលីដា ស៊ីឃ្យួរឹធី ភីអិលស៊ី ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការជម្រុញការវិវឌ្ឍន៏នៃទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា បង្កើនបរិមាណនៃការជួញដូរមូលបត្រក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ និងសហការគ្នាក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេស ក៏ដូចជាជម្រុញការបោះផ្សាយ និងចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធ និងសញ្ញាណបណ្ណជាសាធារណៈរបស់ ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាសក្នុងស្រុក

The two firms will focus on attracting more foreign investments and listing of Cambodian enterprises. On 13 December 2022, Cambodia Securities Plc. and ACLEDA Securities Plc. signed an MOU under the witness and support from the CSX to ink long-term cooperation between the two outstanding securities houses to promote local financial market, and to further…

Read more

Cambodia Securities Plc. has collaborated with Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc. to launch Cambodia’s first venture capital fund.

Cambodia Securities Plc. and Grand Cathay Investment Trust (Cambodia) Plc. have extensive experience in both local and international investment instruments. Their business philosophy is based on national interests and growth, followed by the interests of enterprises. As a result, they collaborate to introduce various investment opportunities with venture capital as their primary focus. Cambodia’s overall…

Read more

Founder and Shareholders

null

លោកស្រី ប៊ុត កេរ៉ាឌី (Ellie), ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិ

លោកស្រី ប៊ុត កេរ៉ាឌី បានខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ទាប់ពីកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា បានបើកចំហចំពោះ ការវិនិយោគបរទេស លោកស្រីបានចុះទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់ ដោយតំណាងនាមឲ្យមន្រ្តីកម្ពុជានៅតាមបណ្តាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដកស្រង់បទពិសោធន៍ និងទាក់ទាញការវិនិយោគ។

តាមរយៈប្រវត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល លោកស្រី ប៊ុត កេរ៉ាឌី មើលឃើញពីសក្តានុពលនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងឱកាសអាជីវកម្មនៅកម្ពុជានិងសក្តានុពលអភិវឌ្ឍន៏នៃទីផ្សារមូលធនហិរញ្ញវត្ថុនាពេលអនាគត ដូច្នេះលោកស្រីបានបង្កើត“ ការវិនិយោគចេងហ្វ៊ុង” សហការជាមួយ ស្ថាប័នវិនិយោគល្បី ៗ លំដាប់អន្តរជាតិក្នុងការវិនិយោគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ សណ្ឋាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ និង ធានារ៉ាប់រង។ ល។

មុនពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចេងហ្វ៊ុង លោកស្រីបានចំណាយពេលជិត ១០ ឆ្នាំក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកធនាគារហិរញ្ញវត្ថុដោយមានតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា។ បច្ចុបន្នលោកស្រីទទួលខុសត្រូវក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលស្របច្បាប់នៃការិយាល័យសាជីវកម្មនៅប្រទេសចិន តៃវ៉ាន់ សិង្ហបុរីនិងហុងកុងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

លោកស្រី ប៊ុត កេរ៉ាឌី គឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ និងក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំវ័យក្មេងដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ប្រវតិ្តរូបក្រុមហ៊ុនខេមបូឌា សុីឃ្យួរឹធី ម.ក

null

ក្រុមហ៊ុន ខេមបូឌា សុីឃ្យួរឹធី ម.ក គឺជាក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដំបូងគេបង្អស់ ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណពេញសិទ្ធិ ដែលមានធនាគារវិនិយោគជាអាជីវកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានធ្វើការកែទម្រង់និងបើកទីផ្សារមូលបត្រ។

វិសាលភាពនៃគម្រោងអាជីវកម្មរួមមានសេវាធានាទិញមូលបត្រ សេវាអាជីវកម្មស្វ័យគ្រប់គ្រង សេវាឈ្មួញកណ្តាល សេវាគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងសេវាបរធនបាលកិច្ច។ គាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវេទិកាជំនាញពេញលេញនិងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗសម្រាប់អតិថិជនជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា។

សមាជិក

null